Przejdź do treści

Pracownicy

dr Fabio Boni

dr Fabio Boni

Katedra Literatury Włoskiej

ORCID: 0000-0001-5977-7138

fabio.boni@up.krakow.pl
dr Natalia Chwaja

dr Natalia Chwaja

Kierownik Katedry Literatury Włoskiej

Katedra Literatury Włoskiej

ORCID: 0000-0002-4330-5619

natalia.chwaja@up.krakow.pl
mgr Stefano Deflorian

mgr Stefano Deflorian

Katedra Językoznawstwa Włoskiego

stefano.deflorian@up.krakow.pl
dr Paulina Kwaśniewska-Urban

dr Paulina Kwaśniewska-Urban

Katedra Literatury Włoskiej

ORCID: 0000-0003-2306-7841

dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz

dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz

Z-ca Dyrektora Instytutu Neofilologii

Katedra Literatury Włoskiej

ORCID: 0000-0002-0747-6680

agnieszka.liszka-drazkiewicz@up.krakow.pl
dr Beata Malczewska

dr Beata Malczewska

Katedra Językoznawstwa Włoskiego

malczewska.beata@up.krakow.pl
prof. dr hab. Małgorzata Nowakowska

prof. dr hab. Małgorzata Nowakowska

Kierownik Katedry Językoznawstwa Włoskiego

Katedra Językoznawstwa Włoskiego

ORCID: 0000-0003-4538-6376

malgorzata.nowakowska@up.krakow.pl