Przejdź do treści

Organizacja roku akademickiego

 

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.

Podstawa prawna
Decyzja Nr R.D.0211.12.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

 

Organizacja roku akademickiego 2022/2023 na studiach stacjonarnych

Aktualności