Przejdź do treści

News Filologia Włoska

Kształcenie zdalne w okresie 25 stycznia - 6 lutego

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UP, prof. dr. hab. Piotra Borka, w okresie 25.01.2022 - 6.02.2022 kształcenie będzie odbywało się w formie zdalnej, przy zachowaniu trybu synchronicznego zgodnego z harmonogramami zajęć.

7 stycznia dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, dr. hab. prof. UP Roberta Stawarza, 7 stycznia będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Profesor Nauk Humanistycznych w dyscyplinie Językoznawstwo

Z wielką radością informujemy, że Pani dr hab. Małgorzata Nowakowska, kierownik Katedry Językoznawstwa Włoskiego, w dniu 14 grudnia 2021 roku uzyskała tytuł Profesora Nauk Humanistycznych w dyscyplinie Językoznawstwo. Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie inauguracyjne dla I roku filologii włoskiej

Informujemy studentów I roku filologii włoskiej (studia I stopnia), że spotkanie inauguracyjne odbędzie się w czwartek 1 października 2020 o godz. 9.00 w Auli Głównej w budynku przy ul. Podchorążych. W trakcie...

Aktualności