Przejdź do treści

Kształcenie zdalne w okresie 25 stycznia – 6 lutego

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UP, prof. dr. hab. Piotra Borka, w okresie 25.01.2022 – 6.02.2022 kształcenie będzie odbywało się w formie zdalnej, przy zachowaniu trybu synchronicznego zgodnego z harmonogramami zajęć.

Aktualności