Przejdź do treści

7 stycznia dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, dr. hab. prof. UP Roberta Stawarza, 7 stycznia będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Aktualności